SP QUÍMICA disposa d'una planta de fabricació a Riudoms. Consta de 5 àrees principals:
 
-    Fabricació de APIS Farmacèutica
-    Fabricació de APIs Veterinària
-    Assecat i tractament de producte acabat, incloent-hi els equips de micronització i atomització
     per a productes propis o per a tercers.
-    Planta pilot
-    Laboratoris d'Investigació, desenvolupament i control de qualitat

Les plantes de fabricació tenen una capacitat total de reacció d'uns 65.000 lts, repartida entre reactors esmaltats (de 2.000 a 6.000 lts de capacitat) i reactors d'inoxidable (de 1.000 a 12.000 lts de capacitat).

L'àrea d'assecat disposa d'equips rotatius a buit, estàtics de safates a buit i llit fluid.

La planta disposa de tots els serveis necessaris per a una instal·lació multiús: vapor, buit, nitrogen, aigua de refrigeració, salmorra, etc.

Aquestes instal·lacions i serveis permeten realitzar processos a temperatures de -10 a 140 ºC i pressions des de 3 mbars fins a 6 bar.

Cap destacar que es disposa d'una instal·lació pilot de 400 lts de capacitat per a realitzar hidrogenacions fins a 6 bar.

El disseny de les instal·lacions al costat de l'experiència i la sincronia dels seus departaments tècnic, de seguretat, higiene i medi ambient i administratiu permeten una gran flexibilitat i una alta velocitat de resposta tant a les necessitats internes com a les derivades del contract manufacturing o la custom síntesi, sempre mantenint l'objectiu de la seguretat, qualitat i protecció del medi ambient.

SP QUÍMICA disposa d'un laboratori de control de qualitat per a anàlisi de matèries primeres, intermedis, controls en procés i productes acabats.

Disposa de l'instrumental analític adequat (HPLC, GC, GC-MS, FT-IR,..) per a portar a terme tots els controls físico-químics dels productes.

Aquest departament té personal específic dedicat al desenvolupament i validació dels mètodes analítics necessaris.